• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Muharrem ayı ve Yasi Mahi nedir?

-muharrem-ayi-ve-yasi-mahi-nedir

İşte Seyit Selçuk Sevin’nin kaleminden Muarrem ayı ve Yasi Mahinin anlamı.
03 Eylül 2019 Salı 00:48


 "YASİ MAHİ MATEMİNİZ VE CUMA GÜNÜNÜZ IŞIK VE NUR İLE mübarek olsun niyaz ederim."

"FATİHA SURESİ; CEM ZİKİR VE DUADADIR. DİRİYE VE HAKKA YÜRÜYENLERE DE OKUNUR"

Hamd/Fatiha süresinde 7 sır vardır!Roma imparatoru, Abbasi halifesine şöyle bir mektup yazar;

“Biz İncil kitabında görmüşüz ki, her kim hakikat üzere bu 7 harfi olmayan süreyi okursa Allah onun cesedini ateşe haram eder. 

O, Yedi harf bunlardan ibarətdir; S, C, H, Z, Ş, Z, F

Biz her ne kadar araştırdık ise İncil və Tevrat da böyle bir süre bulamadık.

Sizin İlahi kutsal kitabınızda böyle bir süre var mıdır?

Abbasi halifesi dini alimleri toplayıp və bu meseleyi onlarla konuşur.

Onlar bu suale cevap vermekten aciz olurlar.

Nihayet bu suali 10. İmam Hz. İmam Ali Naki H…

CANLAR YAS-I MAHI MUHARREM AYINIZ  EHL-İ BEYT ve KERBELA ŞEHİTLERİMİZİN AŞKİ İLE CANLARIMIZA MÜBAREK OLSUN ACILARIMIZA  SABIRLAR DİLİYORUM

          "MATEM"

İmam Hüseyin, Kerbela'a şehitlerine ve günümüze dek yasını tutup gözyaşı dökenlere.

Selam olsun,

 O Mazlumluk güneşine.

Selam olsun zalime boyun eğmeyenlere.

Selam olsun doğruluk ile hükmedenlere selam ve rahmet olsun.

Şah İmam Hüseyin anlatılmaz, yaşanır.

Şah İmam Hüseyin yazılmayla hiç bir yere sığmaz.

MUHARREM ORUCU :

Yas-ı Mah-ı muharrem orucu hak aşıklarının orucudur.

Allah için  Acı ve ızdırap çeken tüm Peygamberler ve  Hz Muhammed, İmam Ali ve Ehl-i Beyt aşkına canını verenlerin orucudur.

Bu yıl Muharrem orucu, Ehl-ibeyt'in küçük yaşta şehit olan on dört körpe masum çocuğunun aşkına 27/ 28 / 29 Ağustos 2019 tarihlerinde Masum'u Pak orucu ile başlayacaktır. Masum'u pak orucu isteğe bağlı olup arzu eden tutar.

30 Ağustos Fatma Ana orucu

Muharrem orucu 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 11 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacaktır.

 09 Eylül 2019 Pazartesi günü İmam Hüseyin’in şehadet günü olması nedeni ile anma ibadeti düzenlenir.

12 Eylül 2019 Matemin 13. günü peygamberin soyunu devam ettiren imam Zeynel Abidin’in (Seyyidi Secad) sağ kalması aşkına isteyen kurban keser. Buna şükran kurbanı denir

Ayrıca matem bitimi Nuh’un tufandan kurtulmasını sembolize eden Aşure çorbası lokma olarak dağıtılır.(Mevlana Hazretleri Divani kebir eserinde Nuh’n gemisini tufandan kurtaran İmam Ali’dir.) Nuh’un tufandan kurtulması gibi Şah İmam  Hüseyin’in de çok belalı olan dünyada çektiği zulümden kurtularak Allah’ın rahmetine ve merhametine kavuşmuştur.   

Kerbela vakası ve Ehl-iBeyt'e yapılan zulüm ve haksızlıklar kitaplara sığmaz. İslam olan her can bunu bilmelidir. İmam Hüseyin’in Dedesi Hz Muhammed ve babası İmam Ali’den sonra İslamiyetin gerçek içtihatlarını ve dinin gereklerini aynen devamı için Yezid'in toplum üzerindeki zulüm ve işkencelere karşı haksızlığa dur demesi üzerine o günkü zulme biat etmediği ve buna rağmen Ehl-iBeyt ve sevenlerini kökten yok ettiği Emevi gaddar yönetiminin bütün zulmüne dayanamayıp, çileli yaşantısını tamamlayarak, dedesi Hz Muhammed, babası İmam Ali, Annesi Fatimet-ül Zehra anamız ve abisi İmam Hasan ve diğer şehitlere ve sevgililerine kavuşmuştur.

Mahşere dek ruhumuzla beraber yaşayacaktır.

Muharrem’in onuncu günü İmam Hüseyin’in aynı zamanda kurtuluş günüdür. Bu manada bazı yörelerde ve Dergahlarda İmam Hüseyin’in şehadet günü Aşure dağıtılmaktadır. İki günde diğer imamlar için oruç tutup matemin tamamlanması daha uygun görüldüğünden çoğunlukla aşure çorbası matemin 13. günü yapılması pişirilmesi daha uygun olacağı kanısıyla matem bitiminde dergahlarda, cem evlerinde ve arzu eden canlar evlerinde lokmalar ve kurbanlar pişirilip cem zikir ve ibadetler yapılarak, matem tamamlanmış olur.

Bütün peygamberlerin ve bağlı ümmetlerin tutuğu muharrem orucu tüm İslam alemine farzdır.

Matem ayı boyunca Ehl-iBeyt'in candan aşıkları genelde su içilmez, Kanlı yiyeceklere rağbet etmezler, kan dökülmez, düğün-nişan-sünnet törenleri yapılmaz, karı koca ilişkileri kesilir, çalgı çalınmaz, eğlence düzenlenmez. Oruç tutanlar yatmaya yakın niyet ederek oruca başlarlar. Ayrıca zorunlu olmadıkça, sahura kalkmakta pek rağbet yoktur. Amaç aç ve susuz kalmaktır. Güneşin batımı ile günün bitiminde oruçlar açılır. Oruç gösterişten uzak sade yemekler ile susuz açılır. Amaç Kerbela'da şehit olan hak aşıklarının bir nebze olsun hallerini his etmektir. Yoğurt, süt, gibi gıdalar az olmak şartıyla alınır. Kerbela çölünde şehit olan İmam Hüseyin ve ailesinin halleri örnek kabul edilerek aşırılıktan kaçınılır. Gösterişe giren iftar yemekleri düzenlenmez. Mazlum sofrasına özen gösterilir. Başta Fuzuli, Şah Hatayi, Mahsuni, Yemini, genelde Kerbela mersiyeleri olmak üzere Hak aşıklarının deyişleri okunur. Amaç Ehl-ibeyt’in gemisine binmektir. Hz Peygamber’in özelikle Veda Hutbesi'nde on bin İslam alemine hitap ederken şunu demiştir.

Size iki emanet bırakıyorum. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve Ehl-iBeyt’imdir. bu iki emanetim Nuh’un gemisine benzer. Kim bu gemiye binerse kurtulur. Kim de binmezse helak olur.

Şah Hüseyin gibi nefis yezidi ile savaşın.


Kötülük insanın kendi nefsindendir. Oruç Nefsin ıslah edilmesidir. Müminin Nefsi ile olan savaşıdır. Oruç kötülük yapmamak, iyilik yapmaktır. Açlık amaç değil araçtır.

Cihat-ı Ekber kişinin nefsi ile savaşıdır. (Hz Muhammed)

İmam Hüseyin Ehl-i Beyt’tendir ve tertemizdir.

Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela´ya,

Cibril koş haber ver Sultan-ı Enbiyaya… Fuzuli

Hak için kendini kurban eyleyen

Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin

Cümle erenlere ferman eyleyen

Erenler serveri İmam Hüseyin;

Aşk imiş her ne var âlemde

İlim bir kil ü kal imiş… Fuzuli

 

Muhammed Ali’nin çeşmi çırağı

Erenler bağının bir gülü, bağı

Ciğerler paresi gönül durağı

Gözlerimin nuru İmam Hüseyin

İmam Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seven beni de sevmiş olur. Beni seven Allah'a yakın olur.( Hz Muhammed)

Batının sultanı, müminler Şahı

Gayip aleminin şems ile mahı

Şah Hüseyin’im deyü ederler ahı

Matem ile zarı İmam Hüseyin

 

Ceddi Muhammed’dir atası Ali

Anası Fatıma, cihana Veli

Cümle evliyalar ederler belli

Evliyalar sırrı İmam Hüseyin

İmam Hüseyin Hz Muhammed’in sevgili Torunudur.

Sana gelen bilgiden sonra, artık herkim seninle münakaşaya kalkışırsa de ki: "Haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı,  kendimizi ve sizleri çağıralım, sonra içten gelerek, yalvarıp yakararak dua edelim de Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim" -  Ali İmran-61

Hüseyin’e zulüm edenler Resul'e zulüm etmişlerdir.

İmam Hüseyin mazlumların adaleti için ölümü şeçmiştir.

Allah’ın ayetlerini tanımayanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içerisinde adaletle, insafla davranmayı emreden kimseleri öldürenler var ya, işte şimdi bunların hepsine elem verici bir azabı müjdele. - Ali İmran-21

Hz Muhammed’e zulmedenler asla af edilmeyecektir.

İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah’ı da Resulü'nü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez. Tevbe- 80

İmam Hüseyin zulme başkaldırının şahıdır.

… Allah zalimleri sevmez. Ali İmran-57

… Gerçek olan şu ki, zalimler kurtulamayacaktır En'am-135

 

Pir Sultan Abdal tut damenin anın

Düşmanına düşman ola hanedanın

Dü çeşmi değil mi Şah-ı Merdanı’ın

Erenler hünkarı İmam Hüseyin

İmam Hüseyin’in iki vasiyeti var:

1- Aşıklarım ve sevenlerim yasımı tutarken siyahlar giyiniz.

2- Aşıklarım ve sevenlerim su içerken devamlı beni ve Ehl-iBeyt'imi anımsayınız.

Şah İmam Hüseyin ölümsüzdür.

Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır, Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar. Ali imran-169

-

İmam Hüseyin’i katledenleri lanetleyiniz

…”Allah’ın laneti, o zalimlerin üzerine olsun!” Araf-44

Lanet olsun Yezit’in canına

Kıydı Yezit imamların kanına

Kesti başını götürdü Mervana

İmam Hüseyin’in başıdır deyü

Muharrem ayı’nın 10’cu günü İmam Hüseyin’in Şehitlik günüdür.

Oturmuş erenler yasını çekera

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

Durmayıp akar da şehitler kanı

İmam Hüseyin’in kanıdır deyü

 

10 Muharremde gerçekleşen diğer mucizeler.

1-Adem peygamberin, Allah tarafından bağışlanması,

2-Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması,

3-Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması,

4-İbrahim peygamberin nemrut’un ateşinden kurtulması,

5-İdiris peygamberin göğe çıkması,

6-Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamberin atıldığı kuyudan kurtulması,

7-Eyüp peygamberin dertlerden kurtulup sağlığına kavuşması,

8-Musa peygamberin firavundan kurtulup kızıl denizi geçmesi

9-İsa peygamberin göğe çıkması

10-Hz Muhammet Mustafa’nın, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Mekke’den Medine’ye Hicretinde sağ selim Medine’ye dönmesine şükran olarak oruç tutar, aşure yapar.(Müsaiplik de Allah'ın emriyle burada gerçekleşti. Güzel Peygamberim 49.Maddeden ibaret Rıza Şehri Medine Vesikasını yazıp Kardeşliği gerçekleştirdi.)

Muharrem yas-ı matem orucu bütün ümmetler 10 gün peygamberlerin zulümden kurtuldukları için orucu tutmuşlardır.

Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Bakara – 183

İmam Hüseyin’in derdi Hak aşıklarının derdidir.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Fuzuli

Ermeni keşiş yedi oğlunun başını keserek İmam Hüseyin için kurban vermiştir.

Hak onarsın ol keşişin işini

Keşiş görmüştü onun düşünü

Yedi bin altın verdi aldı başını

imam Hüseyin’in başıdır deyü

 

O güzel pirinden olmadı ferman

Ali’nin duası dertlere derman

Yedi oğlunu da etmişti kurban

imam Hüseyin’in başıdır deyü

Hz Muhammed Hüseyin’in yas-ı matemi için tıraş olmamıştır.

Pir Sultan Abdal’ım ettiler cefa

Umarım Yezidler süresin cefa

Tıraş olmadı Muhammet Mustafa

imam Hüseyin’in yasıdır deyü

(Pir Sultan Abdal)

ORUÇ NASIL TUTULUR

Oruçta, beden oruçlu olmalıdır.

Gözün orucu, gafletten men olunmasıdır.

Dilin orucu, yalandan gıybetten, dedi kodudan uzaklaşmasıdır.

Kulağın orucu, yasaklanmış her şeyi duymamaktır.

Nefsin orucu, hırs ve şehvetten kendisini korumasıdır.

Kalbin orucu, bütün nefsani duygulardan arınıp, beşeri sevgiden uzaklaşmaktır.

Ruhun orucu, Dünya malına tamah etmemektir.

Sırrın orucu, Hak'tan gayrısını görmemektir.

Batındaki oruç, kalbe, ruha ve sırra’dır.

Oruç;

Oruç bütün vücudun azalarıyla tutulmalıdır. Oruç tutuyor görüneceksin, yalan söyleyeceksin, küfür içinde olacaksın, başkaları da niçin benim gibi oruç tutmuyor diye cana kıyacaksın ve sonunda oruç tutum Allah kabul eder diyeceksin.

Böyle orucu Allah kabul eder mi? Oruç tutan insan kalp kırmak değil, kırılan kalbi tamir etmektir. Oruçluyum diye ona buna saldırmak değil, örnek insan , yani kamil insan olmaktır.

İnsanları sevmek, bağışlamak, acımak ve yardım etmektir. Allah katında da bu değil midir?

Cenabı Allah ‘Oruçlunun ağız kokusunu severim ’diye buyuruyor. Bu koku, çirkin açlık kokusu mudur? Hayır, ya nedir? O oruçlu ağızda hile bulunmaz, yalan ağzın yanına gelmez, kimseyi aldatmaz. Çünkü kainatta Allah'sız bir zerre görmez ki! Nasıl aldatabilir?

Öyleyse kötülükle karşılaştığımız zaman, kendi kendimize, dikkat et oruçlusun, yani karşılayıp, güzelliğin ne olduğunu göstereceksin, işte oruç budur.

Düşününüz, hayvanı bir yere bağlayıp yiyecek vermeyip aç bırakırsan, bu oruç mudur? Hayır, oruç aşkla, şevkle ve şuurla tutulmanın adıdır. Midenin açlığı değildir. İmam Ali şöyle buyuruyor:

 ‘Bedenin orucu, irade ve ihtiyatla azaptan korkup sevaba girmeyi, ecre (sevap nail olmayı dileyerek yemekten kesilmektir.

Nefsin orucu beş duyguyu öbür suçlardan çekmek kalbi de bütün şer sebeplerden ayırmaktır, kalbin orucu dilin orucundan, dilin orucu ise midenin orucundan hayırlıdır. Şahların şahı da bütün uzuvlarımızla oruçlu olmamızı istiyor. Bir atasözümüzde şöyle der:

 ‘Mümin korumalı nefsini kibirden, Ağzını küfürden, gönlünü kirden‘

Evet önemli olan kinden kibirden, şehvetten buğuzdan, azgınlıktan cürümden, haramdan; kısaca bütün kötülüklerden arınmaktır ORUÇ.

 

ORUCUN HİKMETLERİ

Orucun Batini Anlamdaki Hikmetleri’de şöyledir.

Birinci hikmet;

Oruç tutan kendini kontrol ederek, İradeye ve nefse sahip olarak düzgün insan olmanın seyrini yapar. Allah’ın ahlakıyla bezenir, eline, beline, diline sahip olur.

   

İkinci hikmet;

Oruçlu insan bir şey yapmış olmanın rahatlığıyla gönlünde huzur bulur. Huzur demek ise, Allah’la muhabbet etmektir. Hak aşığı şöyle der;

 ‘Muhabbetle bulanlar buldu Hakk’ı

  Muhabbetsiz kulun hakta ne var hakkı’.

  Oruçta Kıble; ‘Her nereye dönersen Allahın cemalini görürsün’

  Her tarafı kıble edip ibadet halinde olursun, yön ve şekilden uzaklaşıp yer yüzünü niyaz edinmektir.

 

 

Üçüncü hikmet;

 

Aç olan insan, aç olanın halinden anlar. Açlığını yüreğinden hisseder, yardım eder, aç doyurur, lokmasını paylaşır, yaratanına aç olanlar için yalvarır. Peygamberimiz de ‘ komşunuz aç iken ,siz tok olup el uzatmasanız, gerçek mümin olamazsınız’ diye buyuruyor.

Cömertlik aşık olanlara mahsustur bu hikmetin farkına varır. Allah cömerttir, cömert olanı da sever,deyip cömertler ile birlikte cömertlik makamının sırrına vakıf olmaktır.

 

 Dördüncü hikmet;

Kazancınız yani ekmeğiniz, tuzunuz helal olmalıdır. Helalinden kazanmak lazımdır. Kul hakkı yememek lazımdır. Aç kalarak kul hakkının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıp, başkalarının açlığının sırrına ermektir. Hz Peygamberimiz ‘nefsini bilen rabbini bilir.’ diye buyurmasının hikmetti budur emretmiştir.

Beşinci hikmet;

Hakiki oruçlu insan, kınından sıyrılan bir ‘İnsan’ı Kamil’dir’. O makamda yapılan ibadet ‘ammel’ olup hakkın dergahına yazılır.

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş

Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu

Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

 

Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem

Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin

Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

 

Her Mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır

Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş

Anla hemen bir söz dürür yokuş değil düz dürür

Alem kamu bir yüz dürür gören onu hayran imiş

İşit Niyazi’nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün

Hak’tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş

Selam olsun, Yüce Allahı'a, Hz. Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt’ine ve Dünya'daki tüm insanlara ve yarattıklarına, selam olsun sevenlerine.

Cümlenize aşkı niyazımla Muhabetlerimi sevgi ve saygılarımla arz ederim.

Pir Seyyid Selçuk SEVİN           

Babamansur Kur Hüseyin Dergahın 6. Postnişin’i

Sütlüce köyü/Karer – ADAKLI/BİNGÖL       

 


Haber okunma sayısı: 4694Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

BİNGÖL - HAVA DURUMU

BINGOL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ